Sto tisíc lidí demonstrovalo ve Francii proti homosexuálním sňatkům

Aktuln zprvy

Sto tisc lid demonstrovalo ve Francii proti homosexulnm satkm

19.11.2012 07:34 TK (Pa)

Tisce lid dnes na vzvu katolickch pedstavitel demonstrovaly v Pai proti nvrhu zkona, kter m umonit homosexulnm prm satky a adopce dt. Protest provzely nsilnosti. V sobotu se podobn demonstrace uskutenily podle agentury AFP v nkolika francouzskch mstech bez incident a za celkov asti kolem 100.000 obyvatel.

Dnen demonstraci v centru Pae svolal stav Civitas, blzk ortodoxnm katolkm. "Jeden otec a jedna matka pro vechny dti" stlo na hlavnm transparentu prvodu, kter el k budov parlamentu. Lid vech vkovch kategori i cel rodiny tak mvali sttnmi vlajkami a kesanskmi ki.

"Homosexuln satek je precedens, kter umon, aby jin lid teba poadovali polygamn satek i incestn satek. Nam clem je vst skutenou bitvu za zachovn tradin rodiny," vysvtlil novinm pedstavitel Civitas Alain Escada. Podle nj je homosexualita "patnm sklonem, kter vyaduje (sexuln) abstinenci".

astnci demonstrace zbili aktivistky ukrajinskho hnut Femen a novine. "Destka aktivistek Femen se rozhodla k veselmu nensilnmu protestu. eny pily obleen za jeptiky a s humornmi slogany. Demonstranti se na n vrhli. Dvky utrily rny po celm tle, stejn jako novini, kte je nateli," ekla jedna z ptomnch novinek. Mezi zbitmi byl i fotograf AFP.

Mluv vldy oste odsoudil nsil ze strany demonstrant a varoval je, e vlda nebude nic podobnho tolerovat. Podle nj patili nsilnci ke krajn pravici.

Francouzsk ministryn socilnch vc Marisol Touraineov ekla, e respektuje nkter obavy demonstrant, ale zdraznila, e vlda neustoup od zmru umonit od ptho roku gaym a lesbikm uzavrat satky a adoptovat dti.

Podle nedvnho przkumu agentury Ifop je vtina Francouz nadle pro satky gay a lesbiek (65 procent) i pro adopce dt tmito pry (52 procent). Pslun nvrh zkona vlda zveejnila 7. listopadu a jeho schvlen v parlamentu, kde m potebnou vtinu, by mlo bt formalitou.

 (juml)

Chcete bt pravideln informovni o novch zprvch, lncch a dn v magaznu ChristNet? Mete! Na adrese www.facebook.com/Christnet, Twitteru nebo dky slub Kindly.cz - zdarma na va elektronick tece knih.

Na hlavn stranu Magaznu ChristNet.cz

Open all references in tabs: [1 - 4]

Via: christnet.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~LOZbb$1wL

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply