Straffesak anlagt mot Femen-aktivister

Bevegelsen Femen meddeler på sin nettside http://femen.org at trass i milde og spøkefulle uttalelser som Vadimir Putin kom med i forbindelse med deres aksjon på messa i Hannover, har Kreml krevd at Tysklands regjering skal straffe aktivistene strengt.

Som følge av dette har man startet en straffesak mot aksjonens deltakere etter en paragraf som forutsetter straff for offentlig fornærmelse av en fremmed stats leder.

«Kvinnebevegelsen Femnen tilstår ikke noen brudd på loven hvis det tyske lovverket selvsagt ikke forutsetter en paragraf som forbyr en å snakke sant offentlig!» står det i bevegelsens erklæring.

http://youtu.be/Mp1DEzWvLUE

Via: norwegian.ruvr.ru


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~rPqQG$2a3

This entry was posted in NO and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply