Ukrajina týden před fotbalovým Eurem: vzpoura marodů a nahý protest

Anebo tahle zprva: Vsledky vech zpas bude pedpovdat prase. "Je dokonal a zn tajemstv fotbalu. Jen se zatm trochu boj lid," prohlsila mluv kyjevskho magistrtu.

Oi eskch fotbalovch fanouk logicky m do polsk Vratislavi, kde nrodn tm odehraje vechny ti zpasy ve skupin, ovem ampiontem u dvno ije tak Ukrajina, druh poadatelsk zem.

Pesn za tden se zan. Krom praseho telepata a natvanch marod, kte se mus vylit do 7. ervna, e Ukrajina i vn tmata.

Prvn se jmenuje rasismus. "Na Ukrajinu nejedeme, protoe se bojme rasistickch tok. Nkter vci by se prost riskovat nemly," prohlsil Ashley Walcott, bratr slavnho anglickho zlonka Thea.

Cel rodina plnovala, e doraz fandit, jene nakonec si to rozmyslela. Obvala se, e usly opi zvuky, a bude Theo u me: "Nen prost moudr cestovat do zem, kde ciz fanouci nemaj pocit bezpe. Pro se vlastn ampiont v takov zemi pod?"

Jak vidno, Ukrajina se marn snaila o to, aby fotbalov fandy pesvdila, e je bezpen. Tak rodina mladho Alexe Oxlade-Chamberlaina, dalho z tmavch Anglian, vlet na vchod Evropy odmtla.

Pedevm britsk mdia povauj Ukrajinu za straka. Krom rasismu upozoruj na problm s prostitutkami. Bulvrn denk Sun napsal, e kad pt nevstka je HIV pozitivn. Na Ukrajin dajn psob a 83 tisc sexulnch pracovnic a mistrovstv Evropy povauj za terno.

Katja z Doncku to ped reportry nijak neskrvala: "Vm, e ze m anglit fanouci udlaj milionku." Cena je 100 dolar. "Zvyovat ji nechci. Za den bych si mohla vydlat klidn 1 100 dolar," pot Katja, kter je sama virem HIV infikovan.

Nejen kvli n zahjilaUEFA kampa,v n vyzv nruiv fanouky, aby pouvali kondomy: "Virus HIV nehraje fair play."

A to jet nebyla e o hnut Femen, kter se rozhodlo, e bude bhem ampiontu proti sexuln turistice a dalm nevarm protestovat. Aktivistky odhal adra, budou vett a krbat pesn tak, jak to dlaly cel minul rok.

Skoro se chce ct, jak maj ei tst, e hraj zkladn skupinu ve Vratislavi.

Via: fotbal.idnes.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~jndiJ$13L

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply