Ukrajinské divoženky sázejí na prsatou propagandu a chtějí měnit svět

Scn je vtinou stejn. Nkolik pvabnch dvek shod na kabty a pipravenm novinmuke sv odhalen adra. V ruce svraj transparenty s dernmi hesly a kdy jejich protest pijde zlikvidovat policie, vet, bojuj a krbou jak vztekl koky.

Hnut Femen se zrodilo v tistatiscovm mst Chmelnyckyj pojmenovanm po slavnm kozckm vdci. U jeho zrodu byla Anna Hucolov, Saa evenkov a Oksana akovov. Trojici dvacetiletch dvek na rozdl od jejich vrstevnic nelkala vidina brzk svatby, rozen dt a ekn u plotny na vn opilho manela.

Msto toho trvily veery debatami o filozofii, marxismu a postaven en v postsovtsk spolenosti. Netrvalo to dlouho a poprv se vydaly demonstrovat do ulic - tehdy vak jet zstaly obleen. "Od zatku jsem vdla, e nechci, aby z ns byla typick feministick organizace," ekla asopisu Spiegel Anna Hucolov.

"Nechtla jsem spolek, ve kterm eny jen mluv, mluv a mluv a roky plynou a nic se nedje. Do enskho hnut jsme vnesly vce extremismu," k hlavn ideoloka Femen. V roce 2008 se dvky pesthovaly do Kyjeva a zamily svj boj proti prostituci a sexuln turistice.

Prodvme idely

V zemi, kter letos v lt spolupod mistrovstv Evropy ve fotbale, obchod s blm masem pmo kvete. Dvky po kole jen tko seenou slun placenou prci a snadno upadnou do osidel kupl. Mlad idealistky se proto ped temi roky pevlkly za prostitutky a pod heslem "Ukrajina nen bordel" vyly do ulic.

Mdia se jich vimla a dvky pochopily, e nic jejich vci nezad takovou pozornost, jako podn skandl. O rok pozdji u na hlavn kyjevsk nkupn td Chreatyk objektivm odhalily sv vnady. "Ze zatku jsme se stydly a pikryly jsme si prsa rukama," vzpomn na tk zatky Hucolov.

Fotogalerie

Aktivistky z hnut Femen v pevleen za maskoty Eura 2012 protestuj protiVlet do Itlie, kde ukrajinsk feministky protestovaly proti bvalmuNa protest proti podn hokejovho ampiontu v Blorusku se dvata z hnutPozor! V metru je sexbomba! Protest v centru Kyjeva kritizoval bezpenostn

Zobrazit fotogalerii

Jejich odhalen tla se ale dostala do hlavnho vyslacho asu a s nimi i jejich protest proti internetov pornografii. Bylo rozhodnuto. Odhalen hrudnk se jim v boji proti ovinismu, prostituci, kapitalismu, zkorumpovanm politikm a vem nevarm svta stal tou nejmocnj zbran.

"Pokud me ensk tlo propagovat vemon zbo, musme ho vyut tak k prodeji spoleenskch idel," ekla SpiegluHucolov v kyjevskm Caf Kupidon. Kavrna na Pukinov ulici se asem stala hlavnm stanem hnut, kter m v souasnosti piblin ti stovky lenek.

Hanbat protesty v USA i Egypt

Jejich akce se dvno neomezuj jen na Ukrajinu. Oksana akovov se blskla letos v beznu, kdy se pi ruskch prezidentskch volbch pokusila ukrst urnu s hlasovacm lstkem Vladimira Putina,za co si pobyla msc ve vzen.

Pslunice Femen protestovaly ve vcarskm Davosu proti kadoronmu zasedn finannk, v Itlii odhalily adra na protest proti sexulnm afrm expremira Silvia Berlusconiho, v Pai se pevlkly za pokojsk a demonstrovaly ped domem bvalho fa MMF Dominiqua Strauss-Kahna.

Ne vdy se ale jejich akce setkaly s nadenm. Napklad po niivm zemtesen v Japonsku, kdy chtly pod heslem "Teste prsy, ne Zem" vyjdit sympatie obtem prodn katastrofy. Mnoz Japonci to povaovali za zneuctn pamtky svch blzkch.

Jednoduchost jejich mylenky nicmn inspirovala mlad revolucionky po celm svt. V Americe vznikly tzv. Slutwalk, ili pochody mladch Amerianek, kter v pevleen za prostitutky odmtaj zlehovn znsilnn. A v Egypt zpsobila nevdan poprask blogerka Alisa Elmahdov, kter se svlkla na protest proti radiklnm islamistm.

Pohybuj se na tenk hran, varuj feministky

Akce Femen nadchly i zpadn feministky, kter ve svch zemch u doshly tm vech svch cl, zrove ale trochu ztrcej krok s dobou. "Ty dvky nejsou jen odvn a chytr, ale tak velmi kreativn," ekla asopisu Spiegel nmeck feministka Alice Schwarzov.

Ukrajinsk dvky ale podle n zrove hazarduj s tm, e se stanou jen objektem senzacechtivch mdi. "Nedvno jsem vidla magazn Elle, ve kterm eny z Femen pzovaly pln svleen. To u je chyba," varuje Schwarzov, kter lta bojuje proti zpsobu, kterm mdia zobrazuj enskou nahotu.

Rozdl mezi zpadnmi teoretikami feminismu a nadenmi Ukrajinkami, kter za rovnost en nastavuj vlastn ki, se projevila i pi nedvnm vjezdu Femen do Pae. Pozvala je znm aktivistka Saf Labdov, aby j pomohly zviditelnit protest proti burkm a utlaovn en v muslimskm svt.

Rno ped akc pod Eiffelovou v si eny pipravovaly transparenty a Labdov se zdenm zjistila, e Ukrajinky na jeden napsaly: Islm je nboenstv sadismu. Labdov jim to zatrhla a snaila se jim vysvtlit rozdl mezi islmem, islamismem a fundamentalismem. Z nechpavch tv ukrajinskch aktivistek bylo jasn, e tyto pojmy jim splvaj.

Via: zpravy.idnes.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~3C2Xk$wU

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply