‘Wetsvoorstellen terreur gevaar voor privacy’

Het is goed dat Nederland in actie komt tegen terrorisme, stelt het college vandaag volgens het ANP, maar de wetsvoorstellen bieden onder meer onvoldoende rechtsbescherming.

Met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme wil het kabinet de nationale veiligheid beschermen. Toch lijkt er vooral sprake van symptoombestrijding, stelt het college: nieuwe veiligheidsbedreigingen resulteren in grondrechtenbeperkende wetsvoorstellen.

Het college vraagt het kabinet dan ook de wetsvoorstellen te heroverwegen.

Via: powned.tv


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~y2efa$645

This entry was posted in NL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply