Amnesty måste inte ta ställning i allt.

Inför en konferens i Amnesty International går debattens vågor höga. Ska människorättsorganisationen ta ställning för att sexarbete ska vara lagligt? Möjligheten att Amnesty stöttar avkriminalisering av sexarbete möter kritik. Men det finns anledning att fråga sig om Amnesty över huvud taget ska driva en bestämd linje i frågan.

Flera europeiska länder, som Frankrike och Irland, vill införa lagstiftning liknande den Sverige införde i slutet på 1990-talet: sexköp är olagligt, men inte sexarbete i sig. Att Amnesty möjligen väljer ett annat ställningstagande har vållat protester, bland annat från amerikanska Coalition against trafficking in women med kändisar som Meryl Streep på protestlistan.

Via: hd.se


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~1ndjJ$6EV

This entry was posted in SE and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply